Akcja "Bezpieczne poruszanie się po drogach"

18 września 2012 roku w Szkole Podstawowej im. W. Gawlikowicza w Bojszowach została przeprowadzona dla uczniów klas pierwszych i czwartych akcja pt. "Bezpieczne poruszanie się po drogach".

Pierwszaki zobaczyły film pt. "Sznupek radzi jak być bezpiecznym na drodze", po czym policjant Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu aspirant Sławomir Zięcina przeprowadził dla nich pogadankę na temat bezpiecznych zachowań na drodze. Dzieci złożyły uroczystą obietnicę, że będą stosować zasady ruchu drogowego, których nauczyły się od Sznupka. Na makiecie drogi ćwiczyły przejście przez ulicę i przejście przez "zebrę". Pod koniec zajęć uczniowie na tablicy interaktywnej zaznaczali prawidłowe odpowiedzi, czym pomagali głównemu bohaterowi filmu bezpiecznie poruszać się po drodze.

Lekcję przeprowadziła Agata Nowak, nauczyciel techniki i edukacji wczesnoszkolnej.

Następnie funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu przeprowadził dla uczniów klas czwartych prelekcję na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Omówił też zagadnienie "Karta rowerowa jako uprawnienie do kierowania rowerem po drogach publicznych, a konsekwencje wynikające z braku tych uprawnień podczas kierowania".

Akcja ta z pewnością podniosła kompetencje naszych małych uczestników ruchu drogowego, co powinno również zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego na naszych drogach.

(tekst: Agata Nowak)

zobacz zdjęcia

Więcej informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu