Dzień Górnika

4 grudnia 2012 roku miejscowi górnicy przybyli do Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach, aby uczestniczyć w uroczystym spotkaniu z okazji "Barbórki". Po powitaniu przez Panią Dyrektor Barbarę Sosnę, uczniowie klas trzecich złożyli górnikom życzenia. W dalszej części dzieci przedstawiły inscenizację oraz wyrecytowały wiersze związanie ze obchodzonym świętem. Młodzi aktorzy świetnie wcielili się w role górników oraz doskonale posługiwali się gwarą i słownictwem górniczym oraz śląskim. W końcowej części uczniowie wręczyli również kwiaty Pani Dyrektor - która w tym dniu obchodziła imieniny.

Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze zgodnie z tradycjami śląskimi. Mamy upiekły pyszne ciasta i przygotowały dla górników poczęstunek. Uczniowie wykazali się piękną znajomością gwary śląskiej, zaprezentowali również stroje śląskie, a co najważniejsze ucieszyli i wzruszyli gości. Po całej uroczystości górnicy serdecznie podziękowali dzieciom za występ oraz pamięć.

(tekst: Marta Kuźnik)

zobacz zdjęcia