Dzień jako Tydzień z Bezpiecznym Internetem


Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) w 2014 roku obchodzony był 11 lutego z inicjatywy Komisji Europejskiej. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) - realizatorów unijnego programu Safer Internet.
DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.
W SP Bojszowy Dzień Bezpiecznego Internetu realizowany był jako Tydzień Bezpiecznego Internetu (TBI), który odbył się w dniach 10 - 18 luty i objął 253 uczniów ich rodziców oraz nauczycieli. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane zostały pod hasłem "Razem tworzymy lepszy Internet".
W związku z tym stworzono plan działań, który wyznaczał konkretne czynności zaplanowane na ten tydzień, a tym samym zatwierdzony został przez panią dyrektor, Barbarę Sosna.
Tydzień Bezpiecznego Internetu rozpoczął się 10 lutego spotkaniem uczniów i nauczycieli z organizatorkami akcji w naszej szkole Panią Renatą Żurek oraz Martą Kuźnik. Ogłoszono wówczas konkursy zorganizowane na terenie szkoły, a więc VII wojewódzki konkurs plastyczny na grafikę komputerową "Bezpieczny? Internet", szkolny konkurs plastyczny - "Razem tworzymy lepszy Internet" - indywidualny dla każdego chętnego ucznia oraz międzyklasowy konkurs na plakat "Razem tworzymy lepszy Internet". W tym dniu umieszczono również baner DBI na stronie internetowej szkoły, przygotowano gazetkę ścienną na ten temat oraz wyodrębniono w szkole kącik "Bezpieczny Internet", w którym znajdowały się ulotki promujące strony internetowe przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej.
W ramach akcji przeprowadzono również zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem materiałów zamieszczonych na stronie DBI. W klasach starszych osobą prowadząca zajęcia była Pani Renata Żurek, natomiast w młodszych Marta Kuźnik. Również wychowawcy klas podczas zajęć komputerowych wspominali na temat akcji oraz przeprowadzali rozmowy dotyczące Bezpieczeństwa w Sieci. Rodzice również dzięki ulotkom informacyjnym zamieszczonym
w kąciku, mogli dowiedzieć się więcej na temat naszej akcji oraz uświadomić sobie zagrożenia wynikające z korzystania przez swoje pociechy z nowoczesnej technologii.
Uwieńczeniem tygodniowych działań było spotkanie podsumowujące uczniów i nauczycieli, na którym zaprezentowano wystawę prac uczniów, wręczono przedstawicielom klas dyplomy uczestnictwa w akcji oraz dokonano wniosków na temat Bezpiecznego Internetu, za pomocą humorystycznych wierszy stworzonych przez uczniów naszej szkoły.
Dziękujemy wszystkim za czynny udział w akcji i mamy nadzieję, że w przyszłym roku równie owocnie zabierzemy głos w akcji promującej bezpieczeństwo w Internecie.

(tekst: Marta Kuźnik)

zobacz zdjęcia