Wiosenne debatowanie


W wyjątkowy sposób SP Bojszowy obchodziła w tym roku Pierwszy Dzień Wiosny. Uczniowie klas 1-6 wzięli udział w debacie w ramach projektu "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły". To nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każde dziecko i młody człowiek, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy.

Jako pierwsi poddani debacie zostali nauczyciele naszej szkoły. Następnie uczniowie klas 3-6 szczerze mogli odpowiedzieć na postawione pytania, natomiast uczniowie 1 i 2 klasy mieli za zadanie w formie plastycznej zilustrować SZKOŁĘ MOICH MARZEŃ. Wszyscy z dużym zaangażowanie podeszli do wykonywanych zadań.

Rodzice zostali również zaproszeni do debaty, która odbyła się w naszej szkole 26 marca 2014 r. Celem debaty jest znalezienie odpowiedzi na podstawowe pytanie: Co powinno się zmienić, aby Rodzice dobrze czuli się w NASZEJ SZKOLE” i mieli poczucie wpływu na podejmowane w niej kluczowe decyzje?

Po zakończonych debatach uczniowie klas młodszych udali się na poszukiwanie pierwszych oznak wiosny, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku.

Omówione zagadnienia zapewne staną się podstawą do wyciągnięcia wniosków nad czym należy popracować w pierwszej kolejności, co należy do mocnych, a co do słabych stron naszej szkoły. Taka analiza na pewno stanie się pretekstem do wspólnego budowania lepszego, szkolnego jutra.

(tekst: Marta Kuźnik)

zobacz zdjęcia - uczniowie

zobacz zdjęcia - rodzice i nauczyciele