Chętnie pomagają


Pracownicy firmy Johnson Controls Int'l od 22 do 30 września w licznie 25 osób sprawili, że Szkołą Podstawowa w Bojszowach stała się piękniejsza.

Pomysł narodził się w głowach pracowników, tym samych w głowach rodziców dzieci uczęszczających do tej szkoły, którzy w późniejszym czasie zostali koordynatorami tego projektu (Urszula Białożyt, Izabela Uszok, Adam Baron). Projekt, w którym pracownicy brali udział nazywa się Blue Sky. To globalny program, którego celem jest zachęcanie personelu do tworzenia grup wolontariuszy współpracujących z lokalnymi organizacjami.

Prace, które wykonano w związku z założeniami to przede wszystkim położenie puzzli na podwórku w tylnej części szkoły, wykonanie chodnika łączącego szkołę ze świetlicą, stworzenie miejsca przeznaczonego na ogniska, wykonanie ławek, kącika w którym dzieci mogą przyjemnie spędzić czas na przerwach oraz odnowienie dwóch szatni, przedsionka i jadalni.

Dzięki dobrej współpracy Z Panią Dyrektor Barbarą Sosną oraz innymi Czesławem Kłyk i Jackiem Lysko pracownicy Johnson Controls Int'l zrealizowali postawione przez siebie cele, które dają dzieciom większą radość z czasu spędzonego w szkole.

(tekst: Urszula Białożyt, Izabela Uszok)