Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2014/2015


Po dwóch miesiącach odpoczynku uczniowie SP w Bojszowach rozpoczęli kolejny rok szkolny. Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2014/2015 rozpoczęła się od mszy świętej w intencji nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Następnie Pani dyrektor Barbara Sosna na uroczystym apelu przywitała wszystkich uczniów naszej szkoły, grono pedagogiczne, zebranych gości i rodziców. W szczególny sposób zwróciła się do uczniów, którzy dopiero rozpoczynają naukę w szkole. W tym roku 52 - osobowa grupa pierwszoklasistów zgromadzona została w trzech oddziałach.

Grono pedagogiczne powiększyło się o dwóch nowych nauczycieli: Aleksandra Losko, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, która zastępuje w klasie 2b Panią Bernadetę Skrobol oraz Paweł Łukasik, wychowawca klasy Ia.

Po oficjalnym rozpoczęciu nowego roku szkolnego uczniowie rozeszli się do klas i wzięli udział w spotkaniach informacyjnych ze swoimi wychowawcami.

SP Bojszowy w tym roku szkolnym to najliczniejsza szkoła podstawowa w gminie, liczy aż 270 uczniów zgromadzonych w 15 oddziałach. Nowością okazał się również dziennik elektroniczny, który zapewne wzmocni współpracę szkoły z rodzicami i opiekunami.

(tekst: Marta Kuźnik)

zobacz zdjęcia