III Turniej Międzygminnej Ligi Szachowej


Dnia 26 lutego 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach odbył się III Turniej Międzygminnej Ligi Szachowej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych sezonu 2014 /2015. Tym razem drużyny rywalizowały o Puchar Wójta Gminy Bojszowy. Wszystkich uczestników powitała Dyrektor Szkoły Pani Barbara Sosna. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie: Pan Janusz Gondzik oraz Pan Józef Kaleta, którzy jednocześnie są głównymi koordynatorami tych rozgrywek w powiecie.

Wyniki Ligi Szachowej w kategorii szkół podstawowych:

1. SP nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach
2. SP nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim
3. SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie

Nasza drużyna po siedmiu rundach zajęła ostatecznie piąte miejsce. Zespół wystąpił w składzie: Hanna Biernacka, Damian Zimnol, Michał Boruciński, Piotr Liszka.

Wyniki Ligi Szachowej w kategorii szkół gimnazjalnych:

1. Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach
2. Gminne Gimnazjum im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
3. Gimnazjum nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach

Gimnazjaliści rozegrali również indywidualny miniturniej. Najlepszym zawodnikiem okazał się Wojciech Płonka z Gimnazjum nr 1 w Lędzinach.

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary i dyplomy, które ufundował Wójt Gminy Bojszowy Henryk Utrata. Nagrody wręczały: Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Kubeczko oraz Kierownik Pani Anna Polko. Wszystkim uczestnikom III Turnieju Międzygminnej Ligi Szachowej gratulujemy sukcesu!

(tekst: Tadeusz Mrzyk)

zobacz zdjęcia