Konkurs "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" - sukces naszej uczennicy


Julia Kozakiewicz, tegoroczna absolwentka SP Bojszowy zdobyła tytuł finalisty w XX Ogólnopolskim Konkursie Historycznym im. Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy" zorganizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty pod patronatem m.in. Ministerstwa Obrony Narodowej.

Konkurs składający się z etapu szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego dotyczył zagadnień wykraczających poza podstawę programową m.in. broni i barwy, architektury obronnej, topografii wojskowej, literatury, malarstwa historycznego.

Dla Julii konkurs był ciekawym doświadczeniem: W konkursie wzięłam udział zachęcona przez nauczyciela, choć nie pasjonuję aż tak średniowieczem. Każdy etap był coraz trudniejszy, ale udało się. Obecnie interesuję się bardzo czasami II wojny światowej.

Uczennica została przygotowana do konkursu przez Tadeusza Mrzyka, nauczyciela historii: Julia jest uczennicą bardzo ambitną, dociekliwą, zaangażowaną w to co robi i stosującą się do uwag nauczyciela. To wielki sukces Julii i nagroda za wytrwałą pracę. Dyplom podpisany przez kuratora oświaty wręczono na uroczystym zakończeniu roku szkolnego.

(tekst: Tadeusz Mrzyk)

zobacz zdjęcia