Podsumowanie pracy koła historycznego

Uczniowie doskonalili umiejętność pracy ze źródłami historycznymi i rolę w tym nauk pomocniczych (metrologia, paleografia itd.). Zajęcia miały charakter praktyczny - stworzono m.in. dokument zgodny z zasadami dyplomatyki wraz z zawieszonym odciskiem pieczęci (sfragistyka).

W ramach zajęć odbyła się również wycieczka historyczno-turystyczna na trasie Bojszowy - Bieruń - Lędziny.

Młodzi historycy brali także udział w konkursach: "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" (etap szkolny i rejonowy), "Odkrywamy średniowiecze" w Inwałdzie (etap międzywojewódzki) oraz "Klasówce powstańczej" (etap szkolny i wojewódzki). W tym ostatnim Zuzanna Sosna z klasy piątej zdobyła IV miejsce oraz tytuł finalisty. W nagrodę 21 czerwca wraz z innymi finalistami zwiedziła Warszawę (m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, gmach parlamentu, starówkę itp.).

Zapraszamy na zajęcia koła już we wrześniu.

(tekst: Tadeusz Mrzyk)

zobacz zdjęcia