Wycieczki dydaktyczne klas czwartych do Pszczyny


W październiku każda z klas z czwartych pojechała na wycieczkę do Pszczyny. W trakcie lekcji w terenie, uczniowie zwiedzili różne placówki muzealne znajdujące się tym mieście.

W skansenie, w ramach edukacji regionalnej, zapoznali się z warunkami w jakich żyli mieszkańcy wsi pszczyńskich ponad sto lat temu. Stoją tam stare drewniane stodoły i chałupy, w których przetrwały przedmioty związane m.in. z zajęciami rolniczymi. Dowiedzieli się czym były oraz jaką funkcję pełniły np. wozownia czy masztalnia.

Następnie uczniowie zwiedzili Muzeum Prasy Śląskiej im. Wojciecha Korfantego. Dzieci oprócz poznania różnych tytułów gazet wydawanych na Śląsku, dowiedziały się kim był zecer czy introligator. W czasie zajęć stały się także małymi drukarzami. Na maszynie typu "Boston" każdy odbił sobie pamiątkowy druczek.

Ostatnim punktem programu była lekcja na temat roli i zadań muzeum na przykładzie Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Czwartoklasiści dowiedzieli się czym jest zabytek, eksponat, kim są w muzeum kustosz czy przewodnik. Niespodzianką była wizyta w pracowni konserwatorskiej i zobaczenie z bliska jak naprawiane są uszkodzone zabytki.

(tekst: Tadeusz Mrzyk)

zobacz zdjęcia