Gminny Konkurs Recytatorski "Wiersze, które lubię"


W ramach konkursu o tej nazwie rywalizowali najmłodsi recytatorzy w gminie.

W sali gimnastycznej szkoły im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach 11 marca spotkali się uczniowie klas I-III, którzy przeszli szkolne eliminacje konkursowe. Młodzi artyści przedstawili nie tylko najbardziej znane utwory z repertuaru dziecięcego, ale również mniej znane pozycje. Jury zwracało uwagę m.in. na interpretację utworu, dobór repertuaru i pamięciowe opanowanie tekstu. W skład jury wchodzili nauczyciele szkół podstawowych z terenu gminy Bojszowy: Wiesława Król, Gabriela Rozmus, Anna Figołuszka. Przerwy między występami urozmaiciły występy solistów przygotowanych przez Joannę Goc.

W kategorii klas I najlepsi byli: Zofia Niesyto (I miejsce, SP Bojszowy), Milena Matuszczyk (II miejsce, SP Świerczyniec), Maja Rozmus (III miejsce, SP Świerczyniec), w kategorii klas II: I miejsce zdobyła Aniela Rypuła (SP Świerczyniec), II - Kornelia Ścierska (SP Międzyrzecze) i III - Karolina Sosna (SP Bojszowy). Z kolei wśród najstarszych najlepszą interpretację przedstawiła Ewelina Gorol (SP Świerczyniec), drugie miejsce zdobyła Justyna Wójcik (SP Bojszowy), a trzecie Zygmunt Zięba (SP Międzyrzecze).

Zwycięscy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Gminy Bojszowy oraz Szkołę Podstawową im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach i Gminną Bibliotekę Publiczną, które były jego organizatorami.

(Tekst: Agata Nowak)

zobacz zdjęcia