Akademia z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i 226. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja w Roku Wisły oraz Roku Tadeusza Kościuszki

W dniu 28 kwietnia odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji zbliżających się świąt tj. Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i 226. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Akademia powiązana była z ogłoszonym Rokiem Wisły oraz Rokiem Tadeusza Kościuszki.

Pod odśpiewaniu hymnu narodowego historyk Tadeusz Mrzyk przekazał uczniom i nauczycielom garść informacji związanych z naukami pomocniczymi historii tj. heraldyką oraz weksylologią. Następnie przedstawił najważniejsze zasady związane z eksponowaniem flagi państwowej. Prelekcja ta miała formę rozmowy z widownią.

Kolejnym punktem akademii była część artystyczna. Uczniowie klas piątych z towarzyszeniem chóru szkolnego, zaprezentowali montaż słowno-muzyczny ukazujący dzieje Rzeczypospolitej Obojga Narodów od połowy XVII wieku aż po ostatni rozbiór. Akcja działa się w Gdańsku, Warszawie i Krakowie, a komentatorem przedstawianych wydarzeń była rzeka Wisła. Wśród postaci historycznych nie zabrakło Tadeusz Kościuszki.

Występ wzbogacony był prezentacją map i obrazów dotyczących czasów szlacheckich oraz pieśniami patriotycznymi.

(Tekst: Tadeusz Mrzyk)

zobacz zdjęcia