eTwinning

eTwinning to społeczność szkół w Europie. eTwinning został zainaugurowany w 2005 roku jako główna akcja Programu eLearning Komisji Europejskiej, a od 2014 roku jest ściśle związany z Erasmus+, programem Unii Europejskiej wspierającego edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe.

Nasza szkoła bierze udział w projekcie eTwinningowym po raz czwarty, jednym ze wcześniejszych projektów było projekt, w którym udział wzięło 26 szkół z 15 krajów :)

Obecnie klasa 4c i kilka osób z innych klas wraz z p. A. Bereza-Sosną bierze udział w projekcie pt.: 'Far but similar', w którym oprócz nas biorą udział uczniowie ze szkół z Włoch, Hiszpanii i Dani.
Projekt obejmuje następujące działania:
- wymianę listów tradycyjnych - każdy uczeń z klasy 4c odnalazł 3 kolegów, po jednym z każdego kraju,
- korespondencja przez platformę eTwinning,
- stworzenie filmu o szkole,
- stworzenie filmu o swojej miejscowości.

Dzięki projektowi ćwiczymy język angielski w warunkach naturalnych, poznajemy kraje europejskie - ich kulturę, zwyczaje, dowiadujemy się w czym nasi europejscy koledzy są do nas podobni, a w czym się różnimy od siebie.

Uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się w działania projektowe, największą radość przyniosły im listy, które otrzymali od kolegów z zagranicy. Z ciekawością obejrzeli też prezentacje przygotowane przez poszczególne szkoły. Rodzice uczniów kl. 4c podczas ostatniej wywiadówki mieli okazję zapoznania się z naszymi działaniami, zobaczyli fragmenty filmów. Mamy nadzieję, że nawiązane w ten sposób znajomości przetrwają dłużej niż tylko do końca roku szkolnego.

(Tekst: Aleksandra Bereza-Sosna)

zobacz zdjęcia