Gminne Spotkanie Integracyjne klas 3 "BEZPIECZNE FERIE POZA DOMEM"

Zbliżające się ferie zimowe uczniów szkół województwa śląskiego były okazją do zorganizowania w Szkole Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach Gminnego Spotkania Integracyjnego Klas Trzecich "Bezpieczne ferie poza domem". Obejmowało ono treści z szeroko pojętego zakresu edukacji bezpieczeństwa. Głównym jego założeniem była potrzeba kształtowania bezpiecznych nawyków i zachowań uczniów przebywających poza domem podczas ferii.

Zaproszenie na spotkanie przyjęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu, którymi opiekowały się panie: Ewa Kaczmarek i Ewelina Magiera - Kostka oraz uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu z panią Beatą Bednorz i panem Pawłem Łukasikiem. Łącznie goszczono 83 uczniów. Inicjatorką i gospodynią wydarzenia była pani Agata Nowak, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i techniki w Szkole Podstawowej w Bojszowach wraz z panią Jadwigą Bibrzycką, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i plastyki w tejże szkole.

Prezentację z zakresu pierwszej pomocy przeprowadził ratownik medyczny, pan Andrzej Moric z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Podczas bardzo ciekawych zajęć demonstrował umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wymagających niesienia pomocy poszkodowanym w różnych wypadkach: złamania ręki, poparzenia dłoni, klatki piersiowej, pleców, przeciętej ręki, padaczki. Uczył najmłodszych pozycji bocznej ustalonej, czy masażu serca na fantomie. Uczniowie sami spróbować swoich umiejętności. Pani Beata Czarnynoga, pielęgniarka szkolna w uzupełnieniu pokazała jak praktycznie wykorzystać szal, czapkę, czy chustkę do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Zasady ruchu drogowego oraz uświadomienie uczniom zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać na drodze, były tematami zajęć z policjantami, panem Markiem Kłuciński i panem Danielem Kamieńskim z Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu. Omówili oni też warunki bezpieczeństwa w miejscach zabaw, zwrócili uwagę na bezpieczne zachowanie na stokach, lodowiskach, jeziorach, rzekach i w kontaktach z obcymi. Podkreślali wielką wagę noszenia odblasków. Uwrażliwiali również uczniów na kontakty z psami , które mogą być niebezpieczne. Było to bardzo emocjonujące wydarzenie dla uczniów.

Atmosferę spotkania podkreślała tematyczna scenografia, którą stanowiły znaki drogowe, kamizelki odblaskowe i tablice ze schematami udzielania pierwszej pomocy jak i wspólne aranżowanie piosenek przez uczniów. Dzieci po słodkim poczęstunku udały się na zwiedzanie Bojszów. Obejrzały piękną stajenkę w kościele bojszowskim i zostały oprowadzone przez panią Izabelę Piętkę po Gminnej Bibliotece Publicznej w Bojszowach.

zobacz zdjęcia