WIELKIE SERCE DO MAŁEJ OJCZYZNY

Joanna Natkaniec, nauczycielka języka polskiego z bojszowskiej podstawówki, została nagrodzona przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Sama uroczystość odbyła się 17 października w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. - Pragnę podziękować wszystkim, z którymi współpracuję i współpracowałam, a szczególnie pani dyrektor Barbarze Sośnie, która zgłosiła mnie do nagrody - mówi laureatka.

POLONISTKA
Swoją pracę w szkole imienia Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach rozpoczęła w 1991 roku. W czasie kolejnych lat swojej pracy trzykrotnie została nagrodzona przez Wójta Gminy Bojszowy oraz siedmiokrotnie przez kolejnych dyrektorów placówki. Uczy języka polskiego z wieloma sukcesami. Jej wychowankowie zdobywają wysokie miejsca w konkursach polonistycznych, a jedna z uczennic została w zeszłym roku laureatką olimpiady przedmiotowej. Przez wiele lat organizowała Gminną Olimpiadę Ortograficzną. Jednak najbardziej charakterystyczne jest dla niej zaangażowanie w rozwijanie w uczniach miłości do małej ojczyzny.

SZYBCIEJ NIŻ MEN
- Od początku mojej pracy temat regionalizmu był mi szczególnie bliski - przyznaje. Prowadziła kółko regionalne i zespół "Korzyniec" zanim jeszcze te tematy MEN zaproponowało w Podstawie Programowej. - Kiedy wprowadzono do niej tzw. ścieżki edukacyjne opracowałam program "Moja Rodnia Bojszowy", który obejmuje zagadnienia dotyczące naszej gminy w jej aspekcie gospodarczym, historycznym, kulturowym i administracyjnym w powiązaniu z historią Górnego Śląska - tłumaczy nagrodzona polonistka. Od tego momentu w bojszowskiej podstawówce dzieci rozpoczęły poznawanie swojej małej ojczyzny w czasie regularnych zajęć edukacji regionalnej.

PO ŚLĄSKU
Trudno wymienić wszystkie osiągnięcia jakie każdego roku, w ramach przeróżnych konkursów regionalnych, zdobywają uczniowie Joanny Natkaniec. Ona sama jako najważniejsze wymienia II miejsce zdobyte w 2008 roku w czasie Przeglądu Piosenki Dziecięcej "Śląskie Śpiewanie". - To było duże przedsięwzięcie, do którego przygotowywaliśmy się we współpracy z Joanną Goc i zespołem "Bojszowianie" - wspomina i dodaje - Bardzo mocno cenię sobie również osiągnięcia w ramach Międzygminnego Turnieju Recytatorskiego w Miedźnej. Tutaj poziom jest bardzo wysoki, a co roku nasi uczniowie stają na podium w kategorii gwarowej - kończy.

ZACHOWAĆ PAMIĘĆ
To, że uczniowie pięknie prezentują się w strojach regionalnych również jest jej zasługą. - Niektóre ze strojów zakupiliśmy w ramach projektu "Szkoła Szans", a inne zebraliśmy od mieszkańców Bojszów - tłumaczy. Stroje są wykorzystywane nie tylko w czasie konkursów, ale również różnych imprez gminnych i powiatowych. Ochronić dziedzictwo swojej ziemi udało się jej również dzięki akcji CEO "Ślady przeszłości - adoptujemy zabytki". - Wraz z uczniami skatalogowaliśmy wszystkie przydrożne kapliczki, krzyże i figury w Bojszowach. Historia każdej pozycji została opisana wraz ze zdjęciem - wyjaśnia i dodaje, że marzy jej się uzupełnienie materiałów o obiekty z innych gminnych miejscowości i wydanie całości w formie publikacji.

CO DALEJ?
Jakie jescze marzenia i plany ma polonistka nagrodzona przez kuratora oświaty? - Moim marzeniem jest, żeby ktoś z nauczycieli kontynuował tę moją działalność - przyznaje i dodaje - Mam nadzieję, że miłość do małej ojczyzny i duma z własnego pochodzenia pozostanie w sercach moich uczniów.

(Tekst: Jan Pioskowik)