Powiatowy Konkurs Recytatorski "JESTEM BEZPIECZNY"

Dnia 30 marca 2017 roku, w Szkole Podstawowej imienia Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach, odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski dla klas I-III. Tegoroczna tematyka konkursu była pod hasłem "Jestem bezpieczny".

Do zmagań przystąpiło 22 uczniów spośród 8 szkół powiatu bieruńsko - lędzińskiego. Jury w składzie: Urszula Pomietło (przewodnicząca), Izabela Piętka, Joanna Natkaniec oceniając uczestników, brało pod uwagę: znajomość tekstu, dobór repertuaru, dykcję, interpretację, oraz ogólny wyraz artystyczny.

Laureatami zostali:

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe i rzeczowe.

(Tekst: Agata Nowak)

zobacz zdjęcia