Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górnym Śląsku i Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim

Dnia 17 listopada w SP nr 1 w Lędzinach odbył się powiatowy konkurs dla uczniów klas siódmych oraz drugich i trzecich gimnazjalnych z wiedzy o naszym powiecie i regionie. Naszą szkołę reprezentowały Aurelia Affek i Zuzanna Sosna z klasy 7b, które zajęły w nim trzecie miejsce. Przed nimi znaleźli się zwycięzcy z Imielina oraz zespół gospodarzy. Do konkursu przygotowane zostały przez Tadeusza Mrzyka.

Dziewczyny musiały wykazać się znajomością historii powstań śląskich, umieć rozpoznać znane i zasłużone postacie np. górnośląskich noblistów czy honorowych obywateli powiatu, a także zabytki oraz miejsca np. Nikiszowiec czy Pomnik Wolności w Imielinie. Poza tym musiały przetłumaczyć śląskie słowa na język polski oraz odgadnąć tytuły śląskich pieśniczek.

Gratulujemy im sukcesu i życzymy kolejnych.

(Tekst: Tadeusz Mrzyk)

zobacz zdjęcia