bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetargi SP BojszowyPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego do celów opałowych dla Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY plik pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTY plik word

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA plik word
data podpisania 17.10.2018r.
data na dokumencie 17.10.2018r.
podpisane przez: Barbara Sosna - Dyrektor Szkoły


Załącznik nr 1 - OFERTA WYKONAWCY plik word


Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU plik word


Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA plik word


Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ plik word


Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO plik word


Załącznik nr 6 - WZÓR Istotne Warunki Umowy plik word


Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych”.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ plik word

ODPOWIEDŹ na zapytanie Wykonawcy plik word

ZAPYTANIE OFERTOWE plik word
data podpisania 19.10.2018r.
data na dokumencie 19.10.2018r.
podpisane przez: Barbara Sosna - Dyrektor Szkoły
osoba odpowiedzialna za informację - Agnieszka Sklorz

Dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad postawy dla uczniów z SP Bojszowy na potrzeby realizacji projektu pn. "Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych".

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej plik pdf
data podpisania 23.05.2018r.
data na dokumencie 23.05.2018r.
podpisane przez: Barbara Sosna -Dyrektor Szkoły
osoba odpowiedzialna za informację - Agnieszka Sklorz


Zapytanie ofertowe pomoce dydaktyczne plik pdf

Umowa pomoce dydaktyczne plik pdf

Załacznik nr 1 pomoce dydaktyczne plik docxDostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu pn. "Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkoły podstawowej".

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej plik pdf
data podpisania 17.05.2018r.
data na dokumencie 17.05.2018r.
podpisane przez: Barbara Sosna -Dyrektor Szkoły
osoba odpowiedzialna za informację - Agnieszka Sklorz


Zapytanie ofertowe materiały biurowe plik pdf

Zapytanie ofertowe materiały biurowe plik doc


Umowa materiały plik pdfDostawa i montaż 8 tablic interaktywnych z oprogramowaniem, sprzętem oraz usługą szkolenia w zakresie użytkowania na potrzeby realizacji projektu pn. „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych”.

Sprostowanie do ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej plik pdf

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej plik pdf
data na dokumencie 04.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe tablice interaktywne plik pdf

Zapytanie ofertowe tablice interaktywne plik doc

Umowa tablice interaktywne plik pdf
data podpisania 23.04.2018 r.
data na dokumencie 23.04.2018 r.
podpisane przez: Barbara Sosna Dyrektor SP Bojszowy
osoba odpowiedzialna za informację - Agnieszka Sklorz

Opublikował: Beata Kocurek
Publikacja dnia: 08.11.2018
Podpisał: Magdalena Rogalska
Dokument z dnia: 26.10.2018
Dokument oglądany razy: 1 390