bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawozdania finansowe

Publikacja sprawozdania finansowego - bilansu za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polski, sprawozdanie finansowe BILANS jednostek: Szkoły Podstawowej im. W. Gawlikowicza oraz Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego sporządzony na dzień 31.12.2018 został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojszowy.

Zobacz sprawozdania - BIP Gminy BojszowyOpublikował: Beata Kocurek
Publikacja dnia: 14.05.2019
Podpisał: Beata Kocurek
Dokument z dnia: 14.05.2019
Dokument oglądany razy: 198