Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach

Jak stymulować mowę dziecka? Praktyczne rady dla Rodziców

Jak stymulować mowę dziecka?
Praktyczne rady dla Rodziców

 

 1. Wykonuj z dzieckiem ćwiczenia oddechowe utrwalające prawidłowy sposób oddychania:

 

 

 1. Wykonuj z dzieckiem ćwiczenia usprawniające pracę narządów artykulacyjnych oparte o zabawy fonacyjne i artykulacyjne.
 2. Naśladujcie odgłosy otoczenia.
 3. Kiedy dziecko nazywa jakiś przedmiot „po swojemu” lub komunikuje się niewerbalnie (przy pomocy gestu) – nazwij głośno przedmiot lub czynność, o którą mu chodzi.
 4. Ucz dziecko koncentrowania wzroku na rozmówcy.
 5. Pokazuj dziecku różne przedmioty i nazywaj je.
 6. Oglądajcie wspólnie obrazki.
 7. Zadawaj dziecku krótkie proste pytania prowokujące do mówienia. 
 8. Zachęcaj dziecko do udziału w codziennych czynnościach. Opowiadaj o tym, co robicie.
 9. Nazywaj emocje.
 10. Wzmacniaj osiągnięcia dziecka poprzez pochwałę oraz powtórzenie wypowiedzianego przez nie słowa.
 11. Czytaj dziecku.
 12. Dbaj o poprawność swoich wypowiedzi. Pamiętaj, że dziecko naśladuje właśnie Ciebie!
 13. Wykonujcie zabawy rytmiczno-ruchowe.
 14. Ucz dziecko piosenek, wierszyków i wyliczanek.
 15. Zachęcaj do rysowania.
 16. W czasie zabawy wcielajcie się w różne role.
 17. Kontroluj, czy dziecko rozumie Twoje polecenia.
 18. Nie wyręczaj dziecka w mówieniu. Nie przerywaj mu.
 19. Nie śmiej się z jego wypowiedzi. Nie krzycz, jeśli jest niezrozumiała. Nie uciszaj.
 20. Nie poprawiaj uporczywie każdego słowa i każdej niegramatycznej wypowiedzi dziecka.
 21. Ważne, aby dziecko miało kontakt z innymi dziećmi
  i dorosłymi – to wzmocni w nim potrzebę komunikowania się.
 22. Nie wymagaj od dziecka, aby wymawiało głoski, na które rozwojowo nie jest jeszcze gotowe.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-11-09
Data publikacji:2021-11-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marta Kuźnik
Liczba odwiedzin:994