Międzyszkolny projekt edukacji regionalnej "Swego nie znacie"

Cele projektu:

    1. Rozwijanie postawy poszanowania dziedzictwa kulturowego swojego regionu. Pogłębianie więzi z regionem jego młodych mieszkańców.
    2. Poznanie różnorodności Śląska - jego zwyczajów, gwary.
    3. Kształcenie poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie tradycji i popularyzację dorobku poprzednich pokoleń.
    4. Tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów oraz promocja śląskich szkół.
    5. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań zabytkami i różnymi dziedzinami sztuki regionalnej.


Szkoły biorące udział w projekcie:


Czas realizacji projektu:

rok szkolny 2016/2017 (listopad, styczeń, kwiecień)


Krótka charakterystyka projektu:

Śląsk to region bardzo zróżnicowany. Można tu zauważyć wielkie bogactwo kulturowe, różnorodność gwary, zwyczajów, tradycji. W czasach, gdy wakacje spędza się za granicą, gdy poznaje się inne kraje, warto na nowo odkryć piękno naszego regionu.

W tym celu chcemy pokazać uczniom dwie inne części Śląska.

Grupa 20 - 30 osobowa wraz z opiekunami z dwóch szkół przyjeżdża do trzeciej, by poświęcić czas na integrację ( rozgrywki sportowe, konkursy, zabawy, itp.), posłuchać gwary, a także, pod przewodnictwem gospodarzy, zwiedzić ciekawe miejsca w okolicy.

Uczniowie będą musieli się więc przygotować do tego zadania. Mogą wysłać zaproszenia do szkół, zorganizować konkursy oraz wybrać ciekawe okoliczne miejsca, o których powinni sami wiedzieć, by tą wiedzą móc się podzielić z rówieśnikami. Spotkania te mogą sfotografować, przedstawić w formie reportażu, bloga lub innej formie.

Spodziewamy się, że spotkania te przyczynią się do poczucia więzi z własną szkołą i regionem, do poznania rówieśników z innych części Śląska, a także do rozwijania kreatywności.

Projekt "Swego nie znacie" - Ruda Śląska

Projekt "Swego nie znacie" - Bojszowy

Projekt "Swego nie znacie" - Jankowice Rybnickie