ul. Św. Jana 33, 43-220 Bojszowy, tel./fax 32 218 91 22,  32 218 99 40      
sp_bojszowy@poczta.onet.pl   www.spbojszowy.pl      
 

    
 

    
 
     STRONA GŁÓWNA
     INFORMACJE
     UBEZPIECZENIE
     UCZNIÓW
     DOKUMENTY
     STOŁÓWKA
     ŚWIETLICA
     PEDAGOG
     SZKOLNY
     LOGOPEDA
     SZEŚCIOLATKI
    
     WYDARZENIA
     FACEBOOK
     ZAJĘCIA
     POZALEKCYJNE
     ZHP
     NAUCZYCIELE
     UCZNIOWIE
     OSIĄGNIĘCIA
     GALERIA
     HISTORIA
     KRONIKI
     ARCHIWUM
     PUBLIKACJE
     PROJEKTY
     LINKI
     KONTAKT
     REKRUTACJA
     PIERWSZA
     KLASA
     REKRUTACJA
     ODDZIAŁY
     PRZEDSZKOLNE
    
               PRZETARGISerwis webmasterski WebMark
     PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ
(dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)
od 13 do 28 lutego 2020

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ
(dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)
od 2 do 20 marca 2020

>>WIĘCEJ


REKRUTACJA DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
od 2 do 20 marca 2020


>>WIĘCEJ


"Wielka Liga Czytelników"

Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie
"Wielka Liga Czytelników".
Edycja 2019/2020. MISTRZOSTWA LOKALNE.

W tym roku po raz pierwszy do udziału mogą również przystąpić PRZEDSZKOLA.

Placówki zainteresowane udziałem w konkursie zachęcamy do kontaktu z naszą biblioteką, która pełni rolę Koordynatora Powiatowego, powiatu bieruńsko - lędzińskiego.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konkursu: http://wielka-liga.pl

Zgłoszenia przyjmujemy od 25 listopada 2019 r. do 10 stycznia 2020 r.Sukces naszych uczniów w konkursie plastycznym
strona Bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie


INFORMACJA

Informacja przygotowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego
przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej
na temat potencjalnych zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami
MEN i GIS informacja


INSTRUKCJA LOGOWANIA SIĘ DO E-DZIENNIKA
odzyskanie dostępu, zmiana hasła, pomoc


Publikacja sprawozdania finansowego - bilansu za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polski, sprawozdanie finansowe BILANS jednostek: Szkoły Podstawowej im. W. Gawlikowicza oraz Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego sporządzony na dzień 31.12.2018 został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojszowy.

Zobacz sprawozdania - BIP Gminy Bojszowy


Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach
dot. akcji pt. "Lekki Tornister"INFORMACJA DLA RODZICÓW
KLAUZULA INFORMACYJNA


Bezpłatne przejazdy dzieci i młodzieży komunikacją miejską

Od dnia 1 stycznia br. wprowadzona została możliwość bezpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat mających miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z komunikacji miejskiej.

Szczegóły na stronie:
https://www.mzk.pl/bezplatne-przejazdy-dzieci-i-mlodziezy


HYMN NASZEJ SZKOŁY

Komisja złożona z nauczycieli j. polskiego wybrała tekst hymnu,
który powstał w wyniku połączenia tekstów
Zuzanny Sosny, Justyny Tomali i Magdaleny Kotas.
Muzykę skomponował p. Robert Koźbiał.

Tekst hymnu


RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ NASZEJ SZKOŁY

Zobacz raport dotyczący naszej szkoły

Link do wyszukiwarki raportów SEO


DYREKTOR SZKOŁY:   Barbara Sosna
WICEDYREKTOR:
 
  Dorota Kajtoch
Aleksandra Bereza-Sosna
Dyżury dyrektorskie
poniedziałek - piątek do godz. 16:30

Sekretariat czynny:
poniedziałek od 7:00 do 16:00
wtorek - czwartek   od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 14:00

Sekretariat dla uczniów
poniedziałek - piątek    od 7:00 do 15:00
  webmaster: Beata Polko