Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ze wzdględu na:

1. niepełnosprawność dziecka lub ucznia:

a)     niesłyszące,
b)     słabosłyszące,
c)     niewidzące,
d)     słabowidzące,
e)     niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją,
f)      niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim,
g)     niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym,
h)     niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym,
i)      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
j)      z niepełnosprawnością sprzężoną.

2.  niedostosowanie społeczne,
3.  zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

 

Poradnia wydaje orzeczenie na wniosek rodziców/ oiekunów prawnych.

https://www.poradnia.powiatbl.pl/dla-rodzicow/druki-do-pobrania

Orzeczenie wydaje się na etap edukacyjny: klasa O,  I etap edukacyjny - klasy I-III; II etap edukacyjny - klasy 4-8.

 

Dziecko/uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ma prawo do:

  • dostosowania warunków edukacji do swoich potrzeb i możliwości,
  • korzystania z zajęć wskazanych w orzeczeniu: zajęć rewalidacyjnych (2 godziny w tygodniu), zajęć z zakresu socjoterapii, TUS-u(treningu umiejętności społecznych), zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć logopedycznych czy psychologicznych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-01-19
Data publikacji:2023-01-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Izabela Kajdas
Liczba odwiedzin:1890