Zadania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Zadania pedagoga specjalnego

1. Współpraca z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami, uczniami w zakresie:

  • diagnozy - rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
  • rozpoznawania i rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
  • proponowania działań w zakresie zapewniania aktywnego udziału uczniów w życiu szkoły,
  • określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych uczniom,
  • opracowywania IPET-u i Wopfu.

2. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, uczniom, nauczycielom.

3. Współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, pracownikami socjalnymi, i innymi instytucjami  w zależności od potrzeb.

  

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-01-19
Data publikacji:2023-01-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Izabela Kajdas
Liczba odwiedzin:2164