ul. Św. Jana 33, 43-220 Bojszowy, tel./fax 032 218 91 22      
sp_bojszowy@poczta.onet.pl   www.spbojszowy.pl      
 

    
 
     INSTRUKCJA
     e-dziennik

    
 
     STRONA GŁÓWNA
     INFORMACJE
     UBEZPIECZENIE
     UCZNIÓW
     DOKUMENTY
     STOŁÓWKA
     ŚWIETLICA
     PEDAGOG
     SZKOLNY
     LOGOPEDA
     SZEŚCIOLATKI
    
     WYDARZENIA
     FACEBOOK
     ZAJĘCIA
     POZALEKCYJNE
     ZHP
     NAUCZYCIELE
     UCZNIOWIE
     OSIĄGNIĘCIA
     GALERIA
     HISTORIA
     KRONIKI
     ARCHIWUM
     PUBLIKACJE
     PROJEKTY
     LINKI
     KONTAKT
     REKRUTACJA
     PIERWSZA
     KLASA
     REKRUTACJA
     ODDZIAŁY
     PRZEDSZKOLNE
    
               PRZETARGISerwis webmasterski WebMark


Z KRONIKI SZKOŁY

Zdjęcie z 1971r.     Szkoła podstawowa w Bojszowach ma bogatą tradycję. Istnieje od kilku wieków. Początkowo była to szkoła parafialna, potem gminna z niemieckim językiem nauczania. Uczyły się w niej dzieci z przyległych wsi - Bojszów Nowych, Świerczyńca i Jedliny. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku do 1939 działała szkoła polska. Mieściła się ona w dwóch budynkach - przy ulicy Jana 19 (obecnie stary Dom Nauczyciela) i w obecnym budynku Urzędu Gminy.
    Obecny budynek szkolny wybudowano po II wojnie światowej. Oddano go do użytku w 1956 roku. Do 1975 roku Szkoła Podstawowa w Bojszowach była szkołą wiejską, posiadającą punkt filialny w Jedlinie (klasy łączone I - IV). Stan ten zmienił się po reorganizacji administracyjnej w 1975 roku.

 
Bojszowianie budują szkołę


Pierwsze Grono Pedagogiczne - drugi od lewej Adam Sowiński

    W oparciu o zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 2 czerwca 1975 roku w sprawie zakresów czynności wydziałów wchodzących w skład urzędów wojewódzkich Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach wyraziło zgodę na przekształcenie z dniem 21 sierpnia 1975 roku Szkoły Podstawowej w Bojszowach na Zbiorczą Szkołę Gminną. W związku z tym Szkole Podstawowej w Bojszowach podlegały szkoły w Bojszowach Nowych, Jedlinie, Międzyrzeczu, Studzienicach i Jankowicach.

    3 listopada 1983 roku miała miejsce uroczystość nadania Szkole nr 32 w Tychach - Bojszowach im. Wilhelma Gawlikowicza. Z tej okazji Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna z Bojszów przekazała szkole tablicę pamiątkową poświęconą patronowi, którego imię odtąd nosi nasz placówka.


Nadanie imienia szkole

    Dnia 3 listopada 1983 roku miała miejsce uroczystość nadania Szkole nr 32 w Tychach - Bojszowach im. Wilhelma Gawlikowicza.
    Z tej okazji Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna z Bojszów przekazała szkole tablicę pamiątkową poświęconą patronowi, którego imię odtąd nosi nasza placówka.


BIOGRAFIA WILHELMA GAWLIKOWICZA - PATRONA SZKOŁY

    Wilhelm Gawlikowicz urodził się 12 maja 1900 roku w Górkach pow. Pszczyna. Uczęszczał do gimnazjum we Wrocławiu. W roku 1919 zdał egzamin do Seminarium Nauczycielskiego w Bydgoszczy, gdzie zdał maturę w 1922 r. Ukończył w Katowicach Instytut Pedagogiczny. Przed wybuchem II Wojny Światowej studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie ukończył 3 rok studiów. Brał czynny udział w pracach plebiscytowych i Powstaniach Śląskich.
    Był nauczycielem szkoły podstawowej w Mizerowie, Nowym Bieruniu, Urbanowicach, a potem kierownikiem szkoły w Bojszowach Nowych. Tuż przed II Wojną Światową był dyrektorem szkoły wydziałowej w Boguminie. Po wybuchu wojny wrócił w rodzinne strony, gdzie został aresztowany przez gestapo w październiku 1939 r. i zamknięty w więzieniu w Rawiczu. Stamtąd przewieziono go do obozu w Blachowni koło Kędzierzyna, gdzie został zamordowany przez gestapo w dniu 4 grudnia 1942r.
    Rodzina patrona utrzymuje kontakt ze szkołą i bierze udział w ważnych uroczystościach szkolnych.


Wręczenie sztandaru szkoły

    Dnia 9 maja 1987 r. odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej nr 32 w Tychach - Bojszowach im. Wilhelma Gawlikowicza.
    Aktu nadania sztandaru dokonał przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Tychach Ryszard Pojda. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz miasta, oświaty, delegacje zakładów pracy i szkół, rodzina patrona oraz liczne grono rodziców.

Przekazanie sztandaru Pani Dyrektor
Szkoły Elżbiecie Żywczok.
Ślubowanie na sztandar uczniów
klas I - VIII.


Zmiana organu prowadzącego szkołę

    Po utworzeniu Gminy Bojszowy 1 stycznia 1996 r. nastąpiło przejęcie szkoły przez gminę. Od tego czasu nosi ona nazwę Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach.


Tymczasowe zamknięcie szkoły

    Dnia 6 marca 1997r. Wójt Gminy wydał administracyjną decyzję o wyłączeniu w całości z użytkowania budynku SP w Bojszowach w terminie natychmiastowym. Wskutek prowadzonej pod budynkiem eksploatacji górniczej w obiekcie powstały pęknięcia ścian oraz stropów, które zagrażały bezpieczeństwu przebywających w szkole osób. Po zamknięciu szkoły do pracy przystąpiły ekipy zabezpieczające, a uczniów dowożono do szkoły w Międzyrzeczu. Tam uczyły się od 10 do 21 marca. Podczas wakacji trwał remont szkoły. Nie tylko naprawiono pęknięcia murów, ale przeprowadzono gruntowny remont pomieszczeń lekcyjnych.


Nowy sztandar szkoły

    Pani Dyrektor Urszula Parysz przekazała Radzie Młodzieży w przeddzień tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej nowy sztandar. Jego uroczyste poświęcenie nastąpiło w dniu obchodów 50 lecia naszej szkoły (23.11.2006 r.).


Kierownicy i dyrektorzy naszej szkoły

Dyrektor Z-ca dyrektora
Adam Sowiński - kierownik
(01.11.1957 - 31.08.1959)
Tadeusz Pukowiec
(01.10.1958 - 31.08.1975)
Helena Szyma
Elżbieta Żywczok
(01.09.1975 - 31.08.1990)
Helena Szyma
Stefania Goc
Danuta Wagstyl-Majewska
Danuta Wagstyl-Majewska
(01.09.1990 - 31.08.1991)
Regina Siwy
Roman Wróbel
(01.09.1991 - 31.12.1995)
Regina Siwy
Regina Siwy
(01.01.1996 - 28.02.1996)
Grzegorz Tomala
(01.03.1996 - 28.02.2001)
Regina Siwy
Urszula Parysz
Urszula Parysz
(od 01.03.2001 do marca 2011)
Elżbieta Zagórska
Irena Brzezińska
(od marca 2011 do sierpnia 2011)
Beata Dziurdzia
Barbara Sosna
(od 01.09.2011)
Irena Brzezińska

obecnie:
Dorota Kajtoch


Nauczyciele naszej szkoły


Kadra nauczycielska w maju 1978 r. z uczniami.


Stanisław Gemza

Według posiadanych przez rodzinę informacji uczył w bojszowskiej szkole w latach 1949 - 1954. Następnie pracował jeszcze m.in. w Szkole Podstawowej w Sosnowcu Klimontowie i w Zasadniczej Szkole Górniczej w Rudzie Śląskiej,gdzie wykazał się dużym talentem pedagogicznym.

Więcej informacji na temat Julii i Stanisława Gemzów można przeczytać w gazecie lokalnej "Nasza Rodnia" rocznik 1999 nr 4.Film, który powstał z okazji diamentowego jubileuszu oraz galeria starych fotografii.


Film


Stare fotografie cz.1
Stare fotografie cz.2
Stare fotografie cz.3


KRONIKI SZKOŁY

Nasza 60-latka - historia Szkoły Podstawowej w Bojszowach.


Zdjęcia z uroczystość z okazji 60-lecia szkoły  webmaster: Beata Polko