ul. Św. Jana 33, 43-220 Bojszowy, tel./fax 032 218 91 22      
sp_bojszowy@poczta.onet.pl   www.spbojszowy.pl      
 

    
 
     INSTRUKCJA
     e-dziennik

    
 
     STRONA GŁÓWNA
     INFORMACJE
     UBEZPIECZENIE
     UCZNIÓW
     DOKUMENTY
     STOŁÓWKA
     ŚWIETLICA
     PEDAGOG
     SZKOLNY
     LOGOPEDA
     SZEŚCIOLATKI
    
     WYDARZENIA
     FACEBOOK
     ZAJĘCIA
     POZALEKCYJNE
     ZHP
     NAUCZYCIELE
     UCZNIOWIE
     OSIĄGNIĘCIA
     GALERIA
     HISTORIA
     KRONIKI
     ARCHIWUM
     PUBLIKACJE
     PROJEKTY
     LINKI
     KONTAKT
     REKRUTACJA
     PIERWSZA
     KLASA
     REKRUTACJA
     ODDZIAŁY
     PRZEDSZKOLNE
    
               PRZETARGISerwis webmasterski WebMarkNAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY W SZKOLE:


KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

STATUT SZKOŁY


SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

WYKAZÓW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH - rok szkolny 2019/2020
Klasa 1   Klasa 2   Klasa 3   Klasa 4   Klasa 5   Klasa 6   Klasa 7   Klasa 8
KRYTERIA OCENIANIA:

Część dokumentów w trakcje aktualizacji.


EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA
Szczegółowe kryteria oceniania I-III

RELIGIA Kryteria oceniania kl.1
Kryteria oceniania kl.2
Kryteria oceniania kl.3
Kryteria oceniania kl.4
Kryteria oceniania kl.5
Kryteria oceniania kl.6
Kryteria oceniania kl.7

JĘZYK POLSKI System oceniania kl.4-6
Kryteria oceniania kl.4
Kryteria oceniania kl.5
Kryteria oceniania kl.6

HISTORIA Kryteria oceniania kl.4
Kryteria oceniania kl.5
Kryteria oceniania kl.6
Kryteria oceniania kl.7

JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania kl.1
Kryteria oceniania kl.2
Kryteria oceniania kl.3
Kryteria oceniania kl.4
Kryteria oceniania kl.5
Kryteria oceniania kl.6

MATEMATYKA Zasady oceniania
Kryteria oceniania kl.4
Kryteria oceniania kl.5
Kryteria oceniania kl.6

PRZYRODA Zasady oceniania
Kryteria oceniania kl.4
Kryteria oceniania kl.5
Kryteria oceniania kl.6

MUZYKA Zasady oceniania kl.4-6
Kryteria oceniania kl.4-6


PLASTYKA Kryteria oceniania kl.4-6

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria oceniania kl.4
Kryteria oceniania kl.5-6

TECHNIKA Kryteria oceniania kl.4

ZAJĘCIA TECHNICZNE Kryteria oceniania kl.5
Kryteria oceniania kl.6

WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania kl. 5,6
Kryteria oceniania kl. 4 i 7

  webmaster: Beata Polko