ul. Św. Jana 33, 43-220 Bojszowy, tel./fax 032 218 91 22      
sp_bojszowy@poczta.onet.pl   www.spbojszowy.pl      
 

    
 
     INSTRUKCJA
     e-dziennik

    
 
     STRONA GŁÓWNA
     INFORMACJE
     UBEZPIECZENIE
     UCZNIÓW
     DOKUMENTY
     STOŁÓWKA
     ŚWIETLICA
     PEDAGOG
     SZKOLNY
     LOGOPEDA
     SZEŚCIOLATKI
    
     WYDARZENIA
     FACEBOOK
     ZAJĘCIA
     POZALEKCYJNE
     ZHP
     NAUCZYCIELE
     UCZNIOWIE
     OSIĄGNIĘCIA
     GALERIA
     HISTORIA
     KRONIKI
     ARCHIWUM
     PUBLIKACJE
     PROJEKTY
     LINKI
     KONTAKT
     REKRUTACJA
     PIERWSZA
     KLASA
     REKRUTACJA
     ODDZIAŁY
     PRZEDSZKOLNE
    
               PRZETARGISerwis webmasterski WebMarkREKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
w Szkole Podstawowej w Bojszowach


Zasady przyjęć do klas I w Szkole Podstawowej w Bojszowach na rok szkolny 2021/2022

ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
- załącznik 1


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ UCZNIA SPOZA OBWODU SZKOŁY
- załącznik 2


Zarządzenie Wójta Gminy Bojszowy w sprawie szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do I klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gimna Bojszowy na rok szkolny 2021/2022.

UCHWAŁA NR VI/38/2019 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych w Gminie Bojszowy, zamieszkałych poza obwodami szkół.

  webmaster: Beata Polko