ul. Św. Jana 33, 43-220 Bojszowy, tel./fax 032 218 91 22      
sp_bojszowy@poczta.onet.pl   www.spbojszowy.pl      
 

    
 
     INSTRUKCJA
     e-dziennik

    
 
     STRONA GŁÓWNA
     INFORMACJE
     UBEZPIECZENIE
     UCZNIÓW
     DOKUMENTY
     STOŁÓWKA
     ŚWIETLICA
     PEDAGOG
     SZKOLNY
     LOGOPEDA
     SZEŚCIOLATKI
    
     WYDARZENIA
     FACEBOOK
     ZAJĘCIA
     POZALEKCYJNE
     ZHP
     NAUCZYCIELE
     UCZNIOWIE
     OSIĄGNIĘCIA
     GALERIA
     HISTORIA
     KRONIKI
     ARCHIWUM
     PUBLIKACJE
     PROJEKTY
     LINKI
     KONTAKT
     REKRUTACJA
     PIERWSZA
     KLASA
     REKRUTACJA
     ODDZIAŁY
     PRZEDSZKOLNE
    
               PRZETARGISerwis webmasterski WebMark
"ZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ" przygoda z programowaniem
Informacja o projekcie
List do Rodziców"BEZPIECZNA I PRZYJAZNA - świetlica szkolna"

Realizacja wymagania: Nasza świetlica jest otwarta na potrzeby środowiska lokalnego
Strona świetlicy i informacje na ten temat

SZKOŁA WSPÓŁPRACY W NASZEJ SZKOLE
Debaty w naszej szkole
Plakat - Szkoła Współpracy


Dzień jako Tydzień z Bezpiecznym Internetem w naszej szkole
Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka REAGUJ. MASZ PRAWO.

Kampania wystartowała 27 maja 2013 roku. Jej głównym celem jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.

Link do materiałów: www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=2405

Zachęcamy również do polubienia fanpage kampanii: www.facebook.com/ReagujMaszPrawo oraz odwiedzenie strony: www.jakreagowac.pl

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do Rodziców, Opiekunów oraz Wychowawców, poruszający temat nowej kampanii społecznej REAGUJ. MASZ PRAWO. Kampania ta ma na celu zmianę postaw świadków stosowania przemocy wobec dzieci i skłonienie ich do reagowania w takich sytuacjach i zgłaszania takich przypadków. Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu: www.brpd.gov.pl/wystapienia/2013_05_29_list.pdfNasza szkoła bierze udział w programie "Młodzi Odwagi!"Młodzi Odwagi - do zdrowego życia! Śniadania wielkanocne.W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła również "napełnia talerzyk"Nasza szkoła "Szkołą przyjazną dla sześciolatka"


SMS OD KOPERNIKA - podsumowanie projektu


"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III"
projekt realizowany ze środków EFS przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Więcej informacji na stronie: http://indywidualizacja.edu.pl/PROJEKT "PRZEMÓC PRZEMOC"

RZĄDOWY PROGRAM
OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ
"RAZEM BEZPIECZNIEJ"Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkoł podstawowych
z terenów wiejskich Polski zachodniej.

Szczegółowe informacje na stronach www.sponin.org.pl  i  www.krus.gov.pl


Pierwszoklasiści naszej szkoły biorą udział w projekcie http://www.bezpiecznypuchatek.pl/


Nasza szkoła brała udział w akcji zbierania zakretki.infoProgram "Szkoła z prawami dziecka" powstał w UNICEF Polska i ma za zadanie propagowanie treści Konwencji o Prawach Dziecka w 20 lecie jego powstania, we wszystkich szkołach, które przystąpiły do programu.

W naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczniów oraz 20 listopada akcja "Balonik do nieba".


PROJEKT "To lubię - lekcje po lekcjach"
  webmaster: Beata Polko