ul. Św. Jana 33, 43-220 Bojszowy, tel./fax 032 218 91 22      
sp_bojszowy@poczta.onet.pl   www.spbojszowy.pl      
 

    
 
     INSTRUKCJA
     e-dziennik

    
 
     STRONA GŁÓWNA
     INFORMACJE
     UBEZPIECZENIE
     UCZNIÓW
     DOKUMENTY
     STOŁÓWKA
     ŚWIETLICA
     PEDAGOG
     SZKOLNY
     LOGOPEDA
     SZEŚCIOLATKI
    
     WYDARZENIA
     FACEBOOK
     ZAJĘCIA
     POZALEKCYJNE
     ZHP
     NAUCZYCIELE
     UCZNIOWIE
     OSIĄGNIĘCIA
     GALERIA
     HISTORIA
     KRONIKI
     ARCHIWUM
     PUBLIKACJE
     PROJEKTY
     LINKI
     KONTAKT
     REKRUTACJA
     PIERWSZA
     KLASA
     REKRUTACJA
     ODDZIAŁY
     PRZEDSZKOLNE
    
               PRZETARGISerwis webmasterski WebMark


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

DYŻURY DYREKTORSKIE

GODZINY URZĘDOWANIA
(sekretariat, pedagog szkolny, świetlica szkolna, biblioteka, logopeda, pielęgniarka)


DORADZTWO ZAWODOWE
klasy VII i VIII


GODZINY LEKCJI I PRZERW

WYCHOWAWSTWA KLAS

KONSULTACJE I WYWIADÓWKI DLA RODZICÓW

OPŁATY ZA OBIADY oraz JADŁOSPIS

RADA RODZICÓW
numer konta (komitet rodzicielski)


ROWEREM DO SZKOŁY

WSZAWICAKALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2020 r.- 31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe 1 - 14 lutego 2021 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6 kwietnia 2021 r.
5. Egzaminy ósmoklasisty 1. język polski - 25 maja 2021 r. (wtorek)
2. matematyka - 26 maja 2021 r. (środa)
3. język obcy nowożytny - 27 maja 2021 r. (czwartek)


Termin dodatkowy:
1. język polski - 16 czerwca 2021 r. (środa)
2. matematyka - 17 czerwca 2021 r. (czwartek)
3. język obcy nowożytny - 18 czerwca 2021 r. (piątek)
6. Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020 r
7. Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.
Dni ustawowo wolne od pracy:
   Wszystkich Świętych - 1 listopada 2020 r.
   Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada 2020 r.
   Nowy Rok - 1 stycznia 2021 r.
   Trzech Króli - 6 stycznia 2021 r.
   Święto Pracy - 1 maja 2021 r.
   Święto Konstytucji Trzeciego Maja - 3 maja 2021 r.
   Boże Ciało - 3 czerwca 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych*:
   25, 26, 27 maja 2021 r. - egzamin ósmoklasisty
   4 czerwca 2021 r. - dzień po Bożym Ciele

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).


DYREKTOR SZKOŁY - Barbara Sosna
Przyjmuje skargi i wnioski w każdy wtorek w godzinach 900 - 1500.

DYŻURY DYREKTORSKIE
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Dorota
Kajtoch

gabinet dyrektora,
budynek A
Barbara
Sosna

gabinet dyrektora,
budynek A
Aleksandra
Bereza-Sosna

gabinet dyrektora,
budynek A
Dorota
Kajtoch

gabinet dyrektora,
budynek A
Aleksandra
Bereza-Sosna

gabinet dyrektora
budynek A
dyżur do godziny 1630


GODZINY URZĘDOWANIA
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
SEKRETARIAT
Genowefa Seweryn
700-1600 700-1500 700-1500 700-1500 700-1400
SEKRETARIAT
DLA UCZNIÓW

Paulina Rokowska
700-1500 700-1500 700-1500 700-1500 700-1500
PEDAGOG
SZKOLNY

Monika Kulka
(gabinet w budynku A)
800-1330 930-1600 850-1435 800-1435 800-1435
ŚWIETLICA
SZKOLNA

Joanna Hoffmann
Gabriela Rozmus
Agnieszka Drecka-Korba
Izabela Kajdas
Aleksandra Losko
Elżbieta Zagórska
Małgorzata Zbylut
Renata Żurek
(budynek A)
700-1630 700-1630 700-1630 700-1630 700-1630
BIBLIOTEKA
Marta Panek
(budynek A)
900-1440 700-1150
1235-1440
845-1440 755-1150
1235-1355
700-1150
1235-1300
LOGOPEDA
Marta Kuźnik
(gabinet w budynku B)
730-1330 730-1400 730-1530 700-940 700-1235
PIELĘGNIARKA
Beata Czarnynoga
(gabinet w budynku A)
----- 1200-1530 800-1530 800-1530 1200-1530

DORADZTWO ZAWODOWE
klasy VII i VIII
VIIa środa 7.10 - 7.55 od 22 września do 25 listopada
VIIc czwartek 7.10 - 7.55 od 23 września do 26 listopada
VIIIa środa 7.10 - 7.55 2 grudnia do 10 marca 2021
VIIIc czwartek 7.10 - 7.55 3 grudnia do 4 marca 2021
VIIIb środa 7.10 - 7.55 17 marca do 19 maja 2021
VIIb środa 7.10 - 7.55 11 marca do 20 maja 2021


Nr
lekcji
GODZINY
LEKCJA PRZERWA
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 9:50
3. 9:50 - 10:35 10:35 - 10:45
4. 10:45 - 11:30 11:30 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:55
6. 12:55 - 13:40 13:40 - 13:50
7. 13:50 - 14:35 14:35 - 14:45
8. 14:45 - 15:30 -----


WYCHOWAWSTWA
BUDYNEK B
"SÓWKI"
Paulina Wyszomirska
01 "PSZCZÓŁKI"
Regina Liszka
02 "MOTYLKI"
Katarzyna Nyga
03
Katarzyna Polak 1a Aleksandra Moroń 1b
Aleksandra Losko 2a Izabela Kajdas
Katarzyna Giedwiłło
2b
Agata Nowak 3a Jadwiga Bibrzycka
Patrycja Chyb
3b Małgorzata Zbylut 3c
BUDYNEK A
Małgorzata
Jęczmyk-Głodkowska
4a
Izabela Wróblewska 5a Tadeusz Mrzyk 5b Agnieszka Sklorz 5c
Agnieszka
Derecka-Korba
6a Renata Żurek 6b Justyna Kotajny 6c
Jan Pioskowik 7a Lucyna Wałach 7b Bogdan Grabiec 7c
Aleksandra
Bereza-Sosna
8a Grzegorz Tomala 8b Beata Kocurek 8c


KONSULTACJE I WYWIADÓWKI DLA RODZICÓW KLAS 1-8
Konsultacje w godzinach 1600 - 1700.
Wywiadówki - godziny podawane na bieżąco.
Terminy: 18 września 2019 r. - wywiadówka
30 października 2019 r. - konsultacje
27 listopada 2019 r. - wywiadówka
29 stycznia 2020 r. - wywiadówka
25 marca 2020 r. - konsultacje
15 kwietnia 2020 r. - spotkanie przed egzaminem i wyborem szkoły (kl.8)
13 maja 2020 r. - wywiadówka

KONSULTACJE DLA RODZICÓW DZIECI SZEŚCIOLETNICH
Grupa "Sówki" - p. Paulina Wyszomirska
pierwszy wtorek miesiąca od godz. 16.30 do 17.30

Grupa "Pszczółki" - p. Regina Liszka
pierwszy poniedziałek miesiąca od 15.00 do 16.00

Grupa "Motylki" - p. Katarzyna Nyga
pierwszy czwartek miesiąca od 16.30 do 17.30

Dodatkowe konsultacje (diagnoza) dla wszystkich grup:
20.11.2019, 27.11.2019, 22.04.2020 i 29.04.2020
w godz. 16:30 - 18:30.
Prosimy z wychowawcami ustalać indywidualnie dokładną godzinę spotkania.


PREZYDIUM RADY RODZICÓW
1. Bożena Tomala - przewodnicząca
2. Ariel Bakalarz - zastępca
3. Katarzyna Piecha - skarbnik
4. Bożena Krawczyk - sekretarz

Konto Rady Rodziców (składki na Komitet Rodzicielski)
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Bojszowach
Bank Spółdzielczy Tychy: 84 8435 0004 0000 0025 3392 0001


ROWEREM DO SZKOŁY
Przypominamy:
1. Kierowanie rowerem bez posiadania karty rowerowej przed ukończeniem 18 roku życia jest zabronione przepisami prawa i grozi odpowiedzialnością rodzica przed Sądem Rodzinnym
2. Posiadacze karty rowerowej poruszają się:
  - na odpowiednim, odpowiednio przygotowanym rowerze i w odpowiednim ubraniu,
  - zgodnie z przepisami i bezpiecznie.


Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej
"Problem z głowy"
O wszawicy
Fakty o wszach głowowych
Jak rozpoznać wszy u dziecka?
Profilaktyka wszawicy
Jak rozpoznać wszawicę u dzieci? (plakat)
Jak postępować w przypadku wystąpienia wszawicy? (plakat)


  webmaster: Beata Polko