ul. Św. Jana 33, 43-220 Bojszowy, tel./fax 032 218 91 22      
sp_bojszowy@poczta.onet.pl   www.spbojszowy.pl      
 

    
 
     INSTRUKCJA
     e-dziennik

    
 
     STRONA GŁÓWNA
     INFORMACJE
     UBEZPIECZENIE
     UCZNIÓW
     DOKUMENTY
     STOŁÓWKA
     ŚWIETLICA
     PEDAGOG
     SZKOLNY
     LOGOPEDA
     SZEŚCIOLATKI
    
     WYDARZENIA
     FACEBOOK
     ZAJĘCIA
     POZALEKCYJNE
     ZHP
     NAUCZYCIELE
     UCZNIOWIE
     OSIĄGNIĘCIA
     GALERIA
     HISTORIA
     KRONIKI
     ARCHIWUM
     PUBLIKACJE
     PROJEKTY
     LINKI
     KONTAKT
     REKRUTACJA
     PIERWSZA
     KLASA
     REKRUTACJA
     ODDZIAŁY
     PRZEDSZKOLNE
    
               PRZETARGISerwis webmasterski WebMarkREKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
przy Szkole Podstawowej w Bojszowach


Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bojszowach (dla dzieci z rocznika 2015) na rok szkolny 2021/2022

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
- załącznik 3


Zarządzenie Wójta Gminy Bojszowy w sprawie szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do I klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gimna Bojszowy na rok szkolny 2021/2022.

UCHWAŁA NR XVIII/111/2020 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy.

  webmaster: Beata Polko